Lena, 75

Lena är en pigg senior som bor med sin man i Järfälla. Hon fick hjälp av Medoma eftersom hon led av ett allvarligt tillstånd som kallas neutropen feber. Detta innebär högre känslighet för infektioner och patienter med detta tillstånd bör observeras noggrant. Hon lades in på infektionsavdelningen där hon fick benmärgsstimulerande läkemedel för att öka de vita blodkropparna och antibiotika. Hon fick sedan ett erbjudande om att bli överförd till den virtuella avdelningen. Läs hela artikeln här

Tidigare i år fick Lena en bröstcancerdiagnos och hon påbörjade behandlingen i somras med slutdatum i december 2023. Under behandlingen i oktober började Lena känna sig svag och trött och upplevde en påtaglig sjukdomskänsla. Hon sökte hjälp på den lokala vårdcentralen. Hennes blodprover var onormala och hon skickades omedelbart till akutmottagningen. Hennes son körde henne till St. Görans sjukhus, där hennes provsvar visade på låga nivåer av vita blodkroppar och en infektion, ett allvarligt tillstånd som kallas neutropen feber. I detta skede är individer mycket mottagliga för infektioner och bör övervakas noga. Hon lades då in på infektionsavdelningen, där hon fick benmärgsstimulerande medicin för att öka antalet vita blodkroppar och antibiotika.

Efter flera dagar på S:t Görans sjukhus fick Lena möjlighet att förflyttas till den virtuella avdelningen för fortsatt behandling, utvärdering och övervakning i hemmet. Under övergången till den virtuella avdelningen gav sjuksköterskan Julia Lena en introduktion och förklarade hur behandlingen på den virtuella avdelningen fungerade. Väl hemma fick Lena hjälp av vårdbiträdet Ebba att komma igång. Vid den här tiden försågs Lena med teknisk utrustning för att mäta vitala parametrar, som puls, temperatur och blodtryck.

Lena fick fysiska hembesök varje dag för undersökning och testning. Dessutom deltog Lena i de läkarledda virtuella ronderna som hölls varje morgon.

"Det var väldigt bra att kunna se exakt när alla ronder och besök skulle ske via surfplattan. Vi hade trevliga stunder och det kändes betryggande att veta att den mobila sjukvårdspersonalen och övervakningscentralen hade full uppsikt och gav mig den behandling jag så desperat behövde."