Kunskap

Här delar vi bland annat kunskap och erfarenheter som görs ut i verksamheter som implementerat Hospital-at-home, från den senaste forskningen och genom våra egna datadelningar i Medoma Sessions. Här kan du ta del av filmer, whitepapers och forskningsrapporter.

15 mars 2024

Hemsjukvård för akut sjuka patienter - ett lyckat test blir permanent

Lyssna på Henrik Bjärtuns tankar om framtiden för virtuella avdelningar.

Läs mer
5 mars 2024

Implementering av Sveriges första digifysiska vårdmodell mellan sjukhus och hem för patienter med hög akutsjukdom

I en studie publicerad i The Journal of Telemedicine and Telecare presenterar Mikael Kastengren (medgrundare och Chief Research Officer på Medoma), Linda Frisk, Linda Winterfeldt, Gunilla Wahlström och Magnus Dalén resultat från lanseringen av Sveriges första digi-fysiska virtuella vårdavdelning. Huvudsyftet var att mäta patientnöjdheten. Denna forskning markerar ett viktigt steg framåt i strävan att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemet, och dess resultat bidrar avsevärt till den vetenskapliga litteraturen inom området. Läs hela artikeln här.

Läs mer
14 februari 2024

Porträtt av Anna (översköterska/enhetschef på den virtuella avdelningen)

Anna, chefssjuksköterska/enhetschef på Medoma, berättar om sin bakgrund och vision för den virtuella avdelningen. Tryck här för att läsa mer!

Läs mer
21 januari 2024

Porträtt av anställd: Sipan, medicinsk chef och specialist i internmedicin

I mötet med Sipan, medicinsk chef och specialist i internmedicin på Medoma, får vi en djupare förståelse för driften och utvecklingen av den virtuella vårdavdelningen. Sipans vardag på Medoma innebär en balansgång mellan ledarskap och klinisk expertis. Som ansvarig för den medicinska personalen och den medicinska verksamheten leder han det dagliga arbetet, samtidigt som han fortsätter att behandla patienter med olika invärtes sjukdomar.

Läs mer
17 januari 2024

Medarbetarporträtt, Hedvig - sjuksköterska

Hedvig har en gedigen bakgrund inom vården och har arbetat som sjuksköterska i drygt sju år. Tidigare har hon jobbat på neurologen och IMA på Karolinska Sjukhuset, samt flera år på olika bemanningsföretag i Norge. Vi fick möjligheten att intervjua henne för att få en djupare förståelse kring hennes viktiga bidrag till Medoma och sjuksköterskornas avgörande roll för omställningen till virtuell sjukvård. Men hur hamnade hon inom vården från första början?

Läs mer
15 januari 2024

Patientnära analys och distansdiagnostik

Medoma introducerar en vårdmodell som omdefinierar gränserna för sjukhusvård genom att behandla slutenvårdspatienter hemma i stället för på sjukhus. Till stöd har vi avancerad teknik och innovativa arbetssätt. Genom att flytta fokus från traditionell sjukvård till en patientcentrerad, virtuell slutenvårdsmiljö, omformar vi hur vård levereras och uppfattas. Läs mer här!

Läs mer
15 februari 2023

Erfarenheter från våra 100 första patienter

Medoma arrangerade i februari 2023 det första tillfället i en serie av seminarier under namnet Medoma Sessions. Här presenterades resultatet från de första 100 patienterna på virtuella avdelning på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. På seminariet deltog Medomas Mikael Kastengren, Capio S:t Görans Gunilla Wahlström, Microsofts Nasim Bergman Farrokhnia och Vårdförbundets Daniel Forslund.

Läs mer
21 april 2023

Medoma Sessions #2 - Internationella erfarenheter av Hospital-at-home

I Medoma Sessions #2 delar Medomas Mikael Kastengren information från den senaste upplagan av World Hospital at Home Congress. Under seminariet intervjuas Dr. David Nicolas från ett sjukhus i Barcelona som är inriktat på Hospital-at-Home.

Läs mer