Vad säger våra patienter?

17 mars 2024

Helena, 54 år

Helena är en 54-årig egenföretagare med tre barn, en make och en hund. Hon var inlagd på den virtuella avdelningen i två veckor för behandling av lunginflammation. Trots att hon har en aktiv livsstil, med regelbunden träning i form av tennis, squash och långa hundpromenader, blev hon under sjukdomsperioden väldigt svag och upplevde möjligheten till vård i hemmet med stöd från familjen som oerhört betydelsefull. Läs hela historian här.

Läs mer
23 februari 2024

Hans, 87 år

Hans bor i en närförort till Stockholm och vårdades under hösten 2023 på virtuella avdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus pga av endokardit, en infektion som både kan drabba hjärtfriska människor men framför allt individer med inopererat material, exempelvis pacemaker eller så kallade klaffproteser. I Hans fall hade aortaklaffen bytts ut men trots att operationen gått som planerat gick återhämtningen oväntad långsam. Efter att ha utretts inneliggande på Medicinkliniken några dygn kunde man identifiera orsaken - en infektion på den nya aortaklaffen. Läs mer nedan om Hans erfarenheter nedan.

Läs mer
17 mars 2024

Helena, 54 år

Helena är en 54-årig egenföretagare med tre barn, en make och en hund. Hon var inlagd på den virtuella avdelningen i två veckor för behandling av lunginflammation. Trots att hon har en aktiv livsstil, med regelbunden träning i form av tennis, squash och långa hundpromenader, blev hon under sjukdomsperioden väldigt svag och upplevde möjligheten till vård i hemmet med stöd från familjen som oerhört betydelsefullt. Läs hela historian här!

Läs mer
1 februari 2024

Thomas, 59 år

Thomas genomgick en behandling på Medoma under hösten där han intravenöst medicinerades med antibiotika för att hantera en urinvägsinfektion. Thomas har en omfattande sjukdomshistorik, med flera olika diagnoser under de senaste nio åren. För Thomas innebar den virtuella vården en kraftigt förbättrad livskvalitet jämfört med tidigare sjukdomsepisoder. Läs hela historien här!

Läs mer
18 december 2023

Bojan, 83 år

Bojan blev inlagd på den virtuella avdelningen när ett av hennes blodvärde, kalium, hamnat på för hög nivå. Hon berättar att hennes liv under den senaste tiden inneburit många sjukhusvistelser och omvälvande hälsoförändringar. Efter att ha varit inlagd och besökt flertal olika avdelningar uppskattade hon att bli vårdad i hemmet där hon kände sig mer fri och kunde nyttja alla bekvämligheter. Bojan har flera underliggande diagnoser och utöver två hjärtinfarkter har Bojan diabetes och har dessutom diagnostiserats med lungcancer.

Läs mer
5 december 2023

Per, 78 år

Per bor i en lägenhet på Östermalm med sin fru Kristina och erbjöds behandling på den virtuella avdelningen i oktober 2023 för erysipelas, en allvarlig hudinfektion. När Per åt middag med sin familj började han svettas kraftigt och fick hög feber. En kort stund senare syntes en tydlig rosa färg, och det var då Per och hans familj insåg att han hade drabbats av erysipelas. Tillsammans med sin fru tog Per en taxi till akutmottagningen och blev inlagd på en av medicinklinikens avdelningar. Klicka här för att läsa mer.

Läs mer
17 november 2023

Lena, 75 år

Lena är en pigg pensionär som bor ihop med sin man i en villa Järfälla. Lena har drabbats av bröstcancer och påbörjade en behandling under sommaren som sträcker sig över flera månader med planerat slut i december. Under oktober började Lena känna sig svag och trött, en påtaglig sjukdomskänsla smög sig på under ett par dagar. Hon sökte då hjälp på den lokala vårdcentralen.

Läs mer
18 oktober 2023

Mohammad, 70 år

Mohammad är pigg 70-årig småföretagare som driver en cykelverkstad i anslutning till sitt hem. I maj fick han åka in med ambulans till akutavdelningen på S:t Görans Sjukhus efter att han försökt göra ett tungt lyft i sin cykelverkstad. Han beskriver hur hela ryggen låste sig och att han upplevde en hemsk smärta. Väl inne på akuten konstaterades det att infektionen uppstått på grund av hans pacemaker som blev inopererad under 2021. Han blev inlagd på infektionsavdelningen och fick behandling med antibiotika intravenöst. Mohammad erbjöds därefter plats på den virtuella avdelningen i juni 2023 där han fick behandling för Endokardit, inflammation i hjärtklaffen.

Läs mer
12 oktober 2023

Jannica, 37 år

Jannica blev sjuk i september 2023. När hennes höga feber och torrhosta inte ville ge vika efter att stannat hemma i en vecka, sökte hon vård via vårdcentralen. På vårdcentralen konstaterades problem med syresättningen. Jannica skickades då till akuten på S:t Görans sjukhus. Därifrån blev hon inlagd på Medicinkliniken i fyra dygn. På avdelningen behandlades Jannica med syrgas och olika inhalationer. Samtidigt gjordes en utredning där målet var att fastställa om infektionen var orsakad av bakterie eller virus.

Läs mer

Herman
99 år

Trött och tagen med gastroenterit. Rädd för sjukhus – särskilt med det rådande besöksförbudet för anhöriga, orolig för konfusion. Monitorerades under 4 dygn med kontroll av blodprover och erhöll dropp.

”Fantastiskt med denna möjlighet. Herman hade inte klarat av att ligga på sjukhus. Vilken otrolig service, tack!”

- Hermans hustru Susanne.

Lisa
74 år

CABG-operation (Hjärtoperation pga hjärtinfarkt). Förstärkt utskrivning av Medoma efter hemkomst från sjukhuset.

”Jag genomgick by-pass kirurgi av hjärtat efter infarkt. Veckan efter min tid på sjukhuset var jag uppkopplad av Medoma med daglig kontakt och besök hemma. Det har inneburit en otrolig trygghet och jag vet inte hur jag hade klarat dessa dagar annars. Det här är framtiden och borde erbjudas alla patienter”