Genom att klicka på "Acceptera alla kakor" samtycker du till att kakor lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användningen av webbplatsen och hjälpa oss med våra marknadsföringsinsatser. Läs vår integritetspolicy för mer information.

"Tack vare samarbetet med Medoma kan vi nu erbjuda våra patienter slutenvård i sina egna hem"

Gunilla Wahlström, chef för medicinavdelningen, Capio S:t Göran.

Framtidssäkra ditt sjukhus
‍medMedoma

Patientcentrerad vård handlar om nära vård. Medoma gör det möjligt för sjukhus att behandla akut sjuka patienter i deras hem. Vi utgår från en digifysisk vårdmodell med en skräddarsydd plattform för monitorering, logistik och koordination av vårdtjänster.

Enkel tillgång till medicinsk övervakningscentral. Monitorering av vitalparametrar. Avancerad logistik- och vårdkoordinering. Allt integrerat - i en plattform.

Ditt hem. Dina villkor. Ditt sjukhus.

Patientcentrerad sjukvård, skräddarsydd för dig.

Samma eller bättre vårdkvalité

I hemmets trygga vrå

Samma eller bättre patientutfall

Med bibehållen patientsäkerhet

Medicinsk personal
till förfogande

Dagliga digifysiska besök från doktorer, sjuksköterskor och fysioterapeuter - precis som på ett vanligt sjukhus.

Boka en introduktion

Decentralisera sjukhuset, centralisera patienten.

Vilka är våra
patienter?

Medomas erbjudande är för de akutsjuka - patienter som behöver avancerad vård och diagnostik

Infektionssjuksomar

Bakteriella infektioner så som lunginflammation, urinvägsinfektion och mjukdelsinfektioner som kräver intravenös antibiotika och dagliga kontroller.

Hjärtsvikt

Skov av akut hjärtsvikt som kräver frekvent kontroll av vitalparametrar och blodprover, så väl som intravenös tillförsel av läkemedel.

Kirurgisk eftervård

Otropedisk, gastrointestinal och thoraxkirurgisk eftervård som kräver monitorering, behandling och rehabilitering.

Andra akuta medicinska tillstånd efter initial diagnostik

Efter medicinsk stabilisering så kan vi behandla många tillstånd tryggt i hemmet.

En internationellt validerad vårdmodell

En ny förbättrad upplevelse för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Akut slutenvård i hemmet är förenat med:

70
%

minskning av återläggningsfrekvens 1, 2

38
%

minskning av kostnader

52
%

ökning av vårdkvalitén

1 Levine 2018

2 Levine 2020

3 Federman 2018

Våra fördelar

Möjliggör rätt vård, vid rätt tillfälle, på rätt plats

Se alla fördelar

För patienter

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

För samhäller

Mer effektiv användande av sjukhusen

För patienter

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

För sjukhus

Flexibelt antal sjukhussängar

För samhället

Lägre kostnader

För patienter

Ökad fysisk aktivitet samt snabbare återhämtning

Våra partner

Medoma samarbetar med både vårdgivare och patientorganisationer för att ge bästa möjliga vårdupplevelse.

Läs mer

Vanliga frågor om Medoma

//