Implementering av Sveriges första digifysiska vårdmodell mellan sjukhus och hem för patienter med hög akutsjukdom

I en studie publicerad i The Journal of Telemedicine and Telecare presenterar Mikael Kastengren (medgrundare och Chief Research Officer på Medoma), Linda Frisk, Linda Winterfeldt, Gunilla Wahlström och Magnus Dalén resultat från lanseringen av Sveriges första digi-fysiska virtuella vårdavdelning. Huvudsyftet var att mäta patientnöjdheten. Denna forskning markerar ett viktigt steg framåt i strävan att förbättra tillgängligheten och effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemet, och dess resultat bidrar avsevärt till den vetenskapliga litteraturen inom området. Läs hela artikeln här.

Patientbasen bestod av vuxna patienter med akuta medicinska tillstånd som krävde sjukhusvård. Dessa patienter erbjöds vård på en virtuell slutenvårdsavdelning som ett alternativ till traditionell slutenvård. Med höga värden för patientnöjdhet och vårdkvalitet visar resultaten på en framgångsrik modell för framtidens hälso- och sjukvård.

Data från studien:

  • Antal patienter i studien (oktober 2022 till juni 2023): 200

  • Antal medicinska tillstånd: 63

  • De vanligaste sjukdomarna: Infektionssjukdomar (44%) och lungsjukdomar (17%).

  • Dödlighet: 0

  • Sjukhusrelaterade komplikationer: 0

  • Överföringar till sjukhus: 11 (5,5 %) patienter behövde överföras till traditionell sluten sjukhusvård

  • Patiens tillfredsställelse: NPS 88

Länk till artikeln här.