Endast för medlemmar, forskare och inbjudna gäster

Virtuell vård - vad är det?

Högakut och lågakut. Hur långt har vi kommit?

Hur kan virtuell vård avlasta sjukvården, förbättra kompetensförsörjningen och patientsäkerheten?

Vad säger forskningen?

Var? : Digitalt och fysiskt på Norrsken, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm

Förfriskningar från kl. 18.30 och start kl. 18.45

Program:

Introduktion av Peter Graf, ordförande i Forum för Health Policy

Exempel på både högakut och lågakut vård i hemmet:

- Virtuella vårdplatser Medoma.

- Fjärrövervakning vid Parkinsons sjukdom, Kristoffer Meyner, European Neurology Commercial Lead, Nordic Infucare


Reflektioner från bland andra Sara Riggare, patientforskare, Uppsala universitet

18.30-20.15

Datum:

6 februari 2024

Tid:

18:30