Vi hör dagligen om kompetensbrist, platsbrist, köer och ekonomiska utmaningar inom sjukvården. Hur kan vi möta utmaningarna i den svenska sjukvården och samtidigt bibehålla eller förbättra kvalitet och effektivitet? Är virtuell vård och hemsjukhus en del av lösningen?

Forum for Health Policy presenterar en ny rapport om Hospital-at-Home, skriven av läkaren och forskaren Philip Smith. Presentationen kommer att följas av en paneldiskussion. Rapporten ger en översikt över olika former av hemsjukvård, både i Sverige och internationellt. Flera studier visar att patienter äter, sover och rör sig mer och bättre i hemmet och att det finns en lägre risk för infektioner jämfört med vanliga vårdavdelningar på sjukhus.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras:


- Vad säger forskningen och patienterna?
- Vilka hinder och möjligheter finns det att skala upp för att klara dagens utmaningar?
- Hur påverkar detta regeringens styrning?

Moderator:
Catharina Barkman, Forum för hälsopolitik

Presentationsrapport:
Philip Smith, MD, forskare (KI), Medoma

Panel:
Anna Mannfalk (m), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
Henrik Bjärtun, medicinsk direktör, Medoma

08:15

Datum:

26 juni 2024

Tid:

08:15