“Tack vare samarbetet med Medoma kan vi nu erbjuda våra patienter slutenvård i sina egna hem”​

Gunilla Wahlström, chef för medicinavdelningen, Capio St Göran.

Framtidssäkra ditt sjukhus med ett vårdlogistiksystem från Medoma

Distansmonitorering av vitalparametrar. Enkel tillgång till medicinskt övervakningscenter. Avancerad logistisk plattform för koordinering av ambulerande vårdteam.

Ditt hem. Dina villkor. Ditt sjukhus.

Patientcentrerad sjukvård, skräddarsydd för dig.

Samma eller bättre vårdkvalité

I hemmets trygga vrå

Samma eller bättre patientutfall

Med bibehållen patientsäkerhet

Medicinsk personal 
till förfogande

Dagliga digifysiska besök från doktorer, sjuksköterskor och fysioterapeuter – precis som på ett vanligt sjukhus.

Boka en introduktion

Decentralisera sjukhuset, centralisera patienten.

Vilka är våra
patienter?

Medomas erbjudande är för de akutsjuka - patienter som behöver avancerad vård och diagnostik.<br>

Infektionssjukdomar

Bakteriella infektioner så som lunginflammation, urinvägsinfektion och mjukdelsinfektioner som kräver intravenös antibiotika och dagliga kontroller.

Hjärtsvikt

Skov av akut hjärtsvikt som kräver frekvent kontroll av vital-parametrar och blodprover, så väl som intravenös tillförsel av läkemedel.

Kirurgisk eftervård

Otropedisk, gastrointestinal och thoraxkirurgisk eftervård som kräver monitorering, behandling och rehabilitering.

Andra akuta medicinska tillstånd efter initial diagnostik

Efter medicinsk stabilisering så kan vi behandla många tillstånd tryggt i hemmet.

En internationellt validerad vårdmodell

En ny förbättrad upplevelse för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Akut slutenvård i hemmet är förenat med:

70
%

minskning av återläggningsfrekvens 1, 2

38
%

minskning av kostnader 2

52
%

ökning av vårdkvalitén 3

1 Levine 2018

2 Levine 2020

3 Federman 2018

Våra fördelar

Möjliggör rätt vård, vid rätt tillfälle, på rätt plats

Se alla fördelar

För patienter

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

För samhället

Mer effektivt användande av sjukhusen

För patienter

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

För sjukhus

Flexibelt antal sjukhussängar

För samhället

Lägre kostnader

För patienter

Ökad fysisk aktivitet samt snabbare återhämtning

Våra partners

Medoma samarbetar med både vårdgivare och patientorganisationer för att ge bästa möjliga vårdupplevelse.

Läs mer

Vanliga frågor om Medoma

//