Patientnära analys och distansdiagnostik

Medoma introducerar en vårdmodell som omdefinierar gränserna för sjukhusvård genom att behandla slutenvårdspatienter hemma i stället för på sjukhus. Till stöd har vi avancerad teknik och innovativa arbetssätt. Genom att flytta fokus från traditionell sjukvård till en patientcentrerad, virtuell slutenvårdsmiljö, omformar vi hur vård levereras och uppfattas. Läs mer här!

Modellen betonar omedelbar och skräddarsydd vård i patientens hem, stödd av expertis på distans. Det som möjliggör vårdmodellen är Medomas plattform som är utvecklad för att effektivisera vårdprocesser genom stöd, förutsägbarhet och planering. Vi utvärderar och integrerar hela tiden nya teknologiska lösningar som underlättar högkvalitativ vård som inte har de fysiska begränsningarna av ett konventionellt sjukhus.  

Ett centralt inslag i Medomas vårdmodell är att vårdpersonal som utför fysiska besök ska ha verktygen att få en så snabb och tillförlitlig bild av patientens tillstånd som möjligt, och att de ska kunna konsultera central expertis på sjukhuset så man aldrig känner sig ensam i sin vårdgivarroll. Här spelar distansdiagnostik en viktig roll. Labbmässigt finns uppkopplade patientnära analysverktyg som gör att vårdgivare på distans kan få omedelbara värden av allt från inflammationsprover till hjärtsviktsmarkörer, vilket har visat sig vara tillförlitligt och fördelaktigt för patienter vid behandling i hemmet (1, 2).  

Här används uppkopplad PNA-analys så att ledningscentralen kan få omedelbara och pålitliga mätvärden för att driva behandling och diagnostik utan fördröjning. Man kan testa allt från blodsocker till hjärtsviktsmarkörer.

I övrigt finns uppkopplade bedside-diagnostiska verktyg som har potential att stödja vårdgivare i hemmet. Bärbar ultraljudsteknik med guidning från sjukhuset har i vissa fall använts av patienten själv för hemdiagnostik (3), och är ett verktyg som vi ser ger en ökad diagnostisk trygghet. Vi använder den i första hand för etablering av säker kärlåtkomst och hjärt- och lungultraljud. På samma sätt har uppkopplade digitala stetoskop möjligheten att nå längre än traditionella stetoskop, då ljudinformationen omvandlas till elektriska signaler som kan förstärkas, lagras, spelas upp och framför allt delas direkt till andra vårdutövare på andra platser, till exempel läkare på det fysiska sjukhuset (4).  

Utvärdering av dessa och liknande produkter sker kontinuerligt i vår verksamhet och är en grundpelare i vårt utvecklingsarbete. Genom att kombinera högkvalitativ vård med teknisk nyfikenhet förädlar vi vårdmodellen avseende patient- och vårdgivarnöjdhet, säkerhet och effektivitet.

Här används portabelt ultraljud där utföraren dessutom har möjlighet att få stöd av central expertis på sjukhuset. I detta fall säkerställer man pålitlig kärlaccess med hjälp av ultraljudet
Portabelt EKG med uppkoppling till sjukhuset.

  1.   Shimizu N, Kotani K. Point-of-care-testning av (N-terminal pro) B-typ natriuretisk peptid för hjärtsjuka patienter inom hemsjukvård och öppenvård. Praktik Lab Med. 2020;22:e00183. DOI: 10.1016/j.plabm.2020.e00183‍
  2.   Schousboe A, Wiese L. Point-of-care självtest för mätning av totala vita blodkroppar och C-reaktivt protein - en pilotstudie för framtida hemmonitorering av patienter under antibiotikabehandling i hemmet. Infect Dis (Lond). 2023;55(4):235-42. DOI: 10.1080/23744235.2022.2152091‍
  3. Malia L, Nye ML, Kessler DO. Utforska genomförbarheten av ultraportabelt ultraljud av lungor i hemmet: Föräldrautförd pediatrisk lungavbildning. J Ultraljud Med. 2024. DOI: 10.1002/jum.16398‍
  4. Lakhe A, Sodhi I, Warrier J, Sinha V. Utveckling av digitalt stetoskop för telemedicin. J Med Eng Technol. 2016;40(1):20-4. DOI: 10.3109/03091902.2015.1116633