Porträtt av Anna (översköterska/enhetschef på den virtuella avdelningen)

Anna, chefssjuksköterska/enhetschef på Medoma, berättar om sin bakgrund och vision för den virtuella avdelningen. Tryck här för att läsa mer!

I den här artikeln ger Anna, enhetschef för den virtuella avdelningen på St Görans sjukhus, oss en inblick i sitt arbete och hur hon och Medoma formar framtidens vård, där innovation och tvärfunktionellt samarbete står i centrum. En avgörande anledning till att Anna valde att engagera sig var möjligheten att utveckla och etablera Sveriges första virtuella vårdavdelning och att bygga Sveriges kanske mest innovativa vårdteam.

 

Omfattande bakgrund och stort intresse för sjukvård i hemmet

Anna berättar att hon har lång erfarenhet av hemsjukvård från tidigare anställningar och började arbeta som undersköterska 2005. Hon bor på Lidingö med sin man och två tonårsbarn. Hon har en utbildning från Erstas specialprogram, som är en 4-årig sjuksköterskeutbildning från Ersta Sköndal Högskola med inriktning mot äldreomsorg och med påbyggnadskurser i ekonomi, geriatrik mm. Hennes första anställning inom vården var som sjuksköterska för en nattpatrull, där hon utförde primärvård i hemmet när vårdcentralerna var stängda. Dessutom har hon arbetat på Södersjukhuset på en slutenvårdsavdelning och på akutmottagningen, som enhetschef på en vårdcentral. Ytterligare erfarenhet av hemsjukvård fick Anna under sin tid som biträdande verksamhetschef, där hon var med och startade upp en ASIH-verksamhet med patienter från Region Stockholm.    

Möjligheten att bedriva personcentrerad vård och att skapa patientsäkerhet är en av Annas starkaste drivkrafter. Hon anser att vanliga vårdavdelningar är oerhört viktiga och nödvändiga för stora delar av vårdprocessen, men hon tror att Hospital-at-Home med stöd av digifysiska arbetsmetoder kan förlänga och underlätta flera delar av vårdprocessen.

 

Förbättrad utveckling och produktivitet på den virtuella avdelningen

 

Stora delar av Annas dagliga arbete handlar om att utveckla den virtuella vårdmodellen och förstå hur man kan underlätta arbetsprocesserna på avdelningen. Hon ansvarar också för att optimera samarbetet med St Görans Sjukhus. Hon lyfter fram vikten av att identifiera hur teknik kan skapa en produktiv och trevlig patientresa. Och hur tekniken kan göra arbetsprocessen inom vårdteamet mer effektiv. Ett konkret exempel är skapandet av en integrerad chatt mellan vårdpersonalen för att effektivisera kommunikationen. Personalen på den virtuella avdelningen och teknikteamet på Medoma har ett nära och öppet samarbete för att gemensamt testa, utvärdera och förbättra Medomas mjukvaruplattform.  

 

Kompetens som krävs för ledarskap inom virtuell vård

 

Anna beskriver att arbetet som chefsjuksköterska och enhetschef på de virtuella avdelningarna kräver uppdaterad kunskap om den tekniska utvecklingen och en bred förståelse för både slutenvård och hemsjukvård. Det är också viktigt att skapa ett stödjande och samarbetsinriktat team. Öppen kommunikation och engagemang är nyckelkomponenter för att skapa och upprätthålla ett positivt arbetsklimat.  

 

"Alla på Medoma ska känna att de är med och skapar den virtuella vårdavdelningen. Vi skapar Hospital-at-home tillsammans och allas idéer och tankar är oerhört värdefulla. För att garantera att alla inkluderas har varje person ett personligt ansvarsområde, och varje teammedlem får extra tid avsatt för att arbeta inom det området. Någon ansvarar till exempel för läkemedel, någon annan för en viss del av tekniken", säger Anna entusiastiskt.

 

Medarbetarnas tillfredsställelse

 

Att skapa och driva en helt ny vårdform är en utmaning, men Anna väljer att se det som en positiv och givande erfarenhet. Hon betonar vikten av ett motiverat och flexibelt team för att möta de ständiga förändringar och utmaningar som arbetet innebär. Hon tror att personalen uppskattar att arbeta på den virtuella avdelningen där de får möjlighet att arbeta med nya metoder. Mätningar av medarbetarnas nöjdhet har visat en eNPS på 90, vilket är unikt högt inom hälso- och sjukvården och även andra branscher.

"Patienter som får vård i hemmet är ofta mycket tacksamma, vilket påverkar vårdpersonalens tillfredsställelse. Medarbetare i teamet vittnar om att de för första gången i sin yrkeskarriär inte känner någon oro inför att gå till jobbet. förstår man hur viktigt det är att våga utmana arbetssätten inom vården", säger Anna.

Framtiden för virtuell sjukvård (Sjukhus-i-hemmet)

Anna är entusiastisk inför framtiden för Hospital-at-Home. Hon anser att det är ett stimulerande arbetssätt och att det kommer att vara ett självklart inslag i framtidens sjukvård.

"Det skapas en balans där man tillgodoser patienternas behov i hemmet och kompletterar den traditionella vården i situationer där den underlättar och är mer effektiv" - fortsätter Anna.

Vi frågade Anna om hon fick byta plats med någon på den virtuella avdelningen, vem skulle det vara? Hon svarade att hon skulle vilja byta plats med en patient under en dag. Det skulle ge henne ytterligare förståelse för hur det känns för dem och vad som behöver förändras för att skapa den ultimata vården.

Avslutningsvis vill vi tacka Anna för att hon delade med sig av sina tankar och för hennes bidrag till att skapa en trevlig arbetsmiljö i linje med Medomas motto, Care ♥ tech.‍