Porträtt av anställd: Sipan, medicinsk chef och specialist i internmedicin

I mötet med Sipan, medicinsk chef och specialist i internmedicin på Medoma, får vi en djupare förståelse för driften och utvecklingen av den virtuella vårdavdelningen. Sipans vardag på Medoma innebär en balansgång mellan ledarskap och klinisk expertis. Som ansvarig för den medicinska personalen och den medicinska verksamheten leder han det dagliga arbetet, samtidigt som han fortsätter att behandla patienter med olika invärtes sjukdomar.

Sipan har en gedigen bakgrund inom sjukvården med studier vid Linköpings universitet och forskning inom kärlsjukdomar. Flytten till Stockholm markerade början på en karriär på akutsjukhus och undervisning vid Karolinska Institutet. Hur kom det sig att han ville arbeta som läkare?

"Som barn var jag länge intresserad av teknik och vetenskap, och jag ville länge bli pilot. Men någon gång under högstadiet när vi läste om människokroppen insåg jag hur spännande det var och förstod att jag som läkare kunde kombinera mina intressen för vetenskap och människor. Jag är väldigt nyfiken och gillar att träffa människor, så jag insåg då att läkaryrket skulle passa mig väldigt bra."

 

Och varför inledde han sin karriär på Medoma? Han fick ett erbjudande om att bli en del av den virtuella avdelningen, vilket kändes som en ny och spännande utmaning. Han ville vara med och utveckla denna nya vårdform och gillade den variation som tjänsten erbjöd. Sipan står dock inför många utmaningar i sitt arbete. Att omforma synen på akutvård och hantera logistiska frågor är några av de pågående utmaningarna. Att effektivisera arbetet och säkerställa smidiga hembesök och behandlingar är avgörande för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet.

Arbetet på den virtuella avdelningen är mycket likt arbetet på en vanlig avdelning; dagen börjar med en uppdatering om hur kvällen och natten har varit för patienterna, följt av en genomgång av morgonens kontroller och därefter planeras resten av dagen och patientscheman, vilket inkluderar videorondering. När videorundan är klar fortsätter det patientrelaterade arbetet i form av journalföring, remissskrivning och samordning med andra sjukhusspecialister. Före lunchpausen börjar Sipan med att inkludera nya patienter, där lämpligheten bedöms utifrån specifika kriterier. Eftermiddagen fortsätter med liknande uppgifter, men kan också utföra fysiska bedömningar av inskrivna patienter.

Enligt Sipan har virtuell vård haft en stor inverkan och förändrat patienternas upplevelse av vården. Att vara hemma gör det lättare att sova, äta hälsosamt och vara aktiv, vilket bidrar till snabbare återhämtning. Han betonar vikten av att kunna förebygga sjukdomar innan de uppstår, särskilt med tanke på den åldrande befolkningen. Han delar också med sig av några minnen från Medoma, där tacksamma patienter och överraskande vårdupplevelser skapar meningsfulla ögonblick. Sipan reflekterar över sitt ideala patientmöte på den virtuella avdelningen. Han strävar efter att erbjuda alla patienter likvärdig vård och betonar vikten av att lyssna och kommunicera tydligt för att skapa en säker och positiv patientupplevelse.

  

I mötet med Sipan framträder bilden av en engagerad läkare och chef som navigerar mellan det traditionella och det innovativa inom sjukvården. Han menar att en stor utmaning för sjukvården i stort är att förändra tankesättet kring akutsjukvård. Det är naturligtvis inte lämpligt för alla patienter, men det finns många patienter på sjukhusen som skulle må bra av att få sin behandling via den virtuella avdelningen. Å andra sidan anser han att virtuell vård kräver bra riskanalyser, och vårdpersonalen måste kunna identifiera rätt patienter som är lämpliga för slutenvård i hemmet. I hans bedömning ingår att veta var gränsen går för att inte utsätta patienten för onödiga risker.

 

Dessutom frågade vi vem på Medoma han skulle vilja byta plats med för en dag. Han svarade att "Det skulle vara spännande och stimulerande att få vara med i processen när vi knyter till oss nya kunder och sjukhus. De som sprider ordet om Medoma träffar ofta olika politiker och sjukhuschefer, det skulle vara roligt att höra dialogerna och vad de tycker om den nya vårdformen"

   

Sammanfattningsvis formar Sipan framtidens vård i en värld där virtuell vård blir en alltmer integrerad del av vårdsystemet. Genom att kombinera traditionell medicinsk expertis med innovativa digitala lösningar skapar den virtuella avdelningen en vårdmiljö där patienternas välbefinnande står i centrum. Tack Sipan för att du delar med dig av dina tankar och för ditt gedigna arbete!