Helena, 54 år

Helena är en 54-årig egenföretagare med tre barn, en man och en hund. Hon var inlagd på den virtuella avdelningen i två veckor för behandling av lunginflammation. Trots att hon har en aktiv livsstil, med regelbunden träning i form av tennis, squash och långa hundpromenader, blev hon under sjukdomsperioden mycket svag och upplevde möjligheten till vård i hemmet med stöd från familjen som oerhört viktig.

Influensasymtom och hög feber‍

Helena började sin sjukdomsresa med influensasymtom och hög feber. När hennes tillstånd förvärrades sökte hon vård på Cityakuten på Hötorget. Blodprover visade ett onormalt högt CRP (infektionsvärde) på 200, där det normalt ska vara under 3. Läkarna på Cityakuten rekommenderade ytterligare undersökningar och röntgen på S:t Görans sjukhus, där diagnosen lunginflammation ställdes och en antibiotikakur påbörjades. Helena erbjöds vård på den virtuella avdelningen och överfördes till hemmet där behandlingen fortsatte.

Byte/justering av antibiotika

Behandlingen bestod initialt av tre dagars intravenös antibiotikabehandling. På den virtuella avdelningen mätte Helena själv sina vitalparametrar och värdena övervakades digitalt av vårdpersonal. Ambulerande vårdpersonal utförde ytterligare undersökningar och skrev ut antibiotika i hemmet. Efter en tid konstaterades att antibiotikabehandlingen inte hade den effekt som man hoppats på och bakterieodlingar visade på behov av annan behandling. Den ansvarige läkaren beslutade då att byta antibiotikatyp till en mer riktad som gav önskad effekt.

Närhet till barnen

Helena sade att möjligheten till sjukhusvård i hemmet uppskattades av hela familjen där särskilt barnen kunde känna sig trygga med att se hennes hälsotillstånd förbättras. Under sjukdomsperioden var Helena svag och hade svårt att hålla sig vaken och engagera sig i aktiviteter. Trots detta var det en trygghet att kunna vila upp sig hemma med familjen ständigt närvarande‍.

Rekommenderar formen av vård

Helena, som tidigare inte kände till möjligheten till vård på den virtuella avdelningen, rekommenderar vården till andra. Teamet på den virtuella avdelningen är mycket tacksamma för att Helena tog sig tid att träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Vi uppskattar alla typer av feedback om de arbetsmetoder vi använder och arbetar ständigt hårt med att