Medomas ledningsgrupp

Med ett "patienten först"-tänkande har vi som team gemensamt bestämt oss för att förbättra sättet att bedriva akutsjukvård. Även om våra individuella yrkesbakgrunder skiljer sig åt är vårt mål gemensamt – att förbättra framtidens sjukvård.

Varför vi gör det

Sverige, där vi startade Medoma, har ett av de mest avancerade sjukvårdssystemen i världen. Ändå finns det mycket som kan förbättras. De av oss i grundarteamet som har medicinsk bakgrund har befunnit oss i situationer där patienterna - hur tacksamma de än är för de behandlingar de får - ofta längtar efter en mer personlig typ av vård. En vård som är skräddarsydd för deras behov, och en vård som kan utföras med nära och kära i närheten.

I en värld med ett brett utbud av allt mer avancerade behandlingsalternativ anser vi att patientcentrerad vård och en individualiserad behandling blir allt viktigare. Detta är en nyckelfråga för hög patientnöjdhet och kan tyvärr lätt förbises i en sjukhusmiljö. Att behandla patienter på deras hemmaplan ger en unik möjlighet till samarbete mellan patient och vårdpersonal - där patienten och anhörigas preferenser, värderingar och kulturella traditioner kan förstås och respekteras fullt ut.

Med vår vårdmodell tror vi att vi har en win-win-win-situation, där patienterna får bättre vård, överbelastade sjukhus kan prioritera sjukare patienter, och samhället som helhet gynnas av en bättre och mer kostnadseffektiv vård.

För oss som arbetar på Medoma känns det djupt meningsfullt att bidra till en positiv utveckling av vårt hälso- och sjukvårdssystem.

Johan Nordenström
Chief Executive
Officer/VD

Johan är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har tillbringat större delen av sin karriär med att bygga och driva företag och verksamheter. Hans erfarenhet sträcker sig från de första yrkesverksamma åren inom finansbranschen å ena sidan, till att vara med att som VD starta, driva och utveckla företag och verksamheter inom en rad olika branscher å andra sidan.

Johan har ett djupt sjukvårdsintresse, och även om han inte är doktor själv, så kommer han från en lång familjetradition av doktorer (vilket inkluderar till exempel hans far, farfar, morfar och en moster).

Stolt pappa till två döttrar och tollaren Amy innebär att helt ledig tid är ovanlig, men när det väl inträffar så står aktiviteter så som schack, piano och skidåkning på listan över favoritsysselsättningar.

Henrik Bjärtun
Chief Medical Officer

Henrik är i grunden läkare och specialist i Internmedicin. Han har i 10 år jobbat på Capio St Görans Sjukhus i Stockholm, såväl på akutmottagningen som på sjukhusets vårdavdelningar och mottagningar. Han älskar det kliniska arbetet och dagliga patientkontakten men har också ett intresse av att förändra och förbättra sjukvården varför han de sista två åren på sjukhuset antog en ledningsposition som Chefläkare för Digitala Vårdsystem.

Henrik är stolt pappa till en dotter och en son som han gärna spenderar tid med. När tid ges älskar han att titta på alla sorters sport och när han väl utför något själv är det skidåkning eller golf han försöker sig på.

Mikael Kastengren
Chief Operating Officer

Mikael tog examen från Karolinska Institutet 2013 och har sedan dess arbetat som läkare inom thoraxkirurgi och kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har främst jobbat med patienter med avancerad hjärtsjukdom och fokuserat särskilt på aorta- och mitralisklaffsjukdom. Parallellt med att jobba kliniskt forskar han vid Karolinska Institutet. Hans doktorsavhandling syftar till att undersöka och förbättra medicinska utfall för patienter som genomgår hjärtklaffingrepp.

När han inte är på jobbet umgås han gärna med sin familj och ges det möjlighet att resa föredrar han att åka snowboard i alperna eller surfa på den franska Atlantkusten.

Anna Liljegren
Head Nurse

Anna är legitimerad sjuksköterska, specialiserad på äldrevård vid Ersta Sköndal sjuksköterskeskola. Hon har lång erfarenhet från nästan alla olika vårdsituationer såsom slutenvård, akutsjukvård, kommunal hälso- och sjukvård,primärvård och avancerad hemsjukvård (ASiH).

Annas främsta drivkraft är att förbättra vården för patienterna och hon älskar att engagera sig i nya och innovativa sätt att uppnå detta. Hon brinner för ett ledarskap som fokuserar på att skapa en fantastisk arbetsmiljö för vårdpersonal samt de bästa förutsättningarna för patienten att få vård på rätt nivå.

Dessutom har vård av patienter i hemmet varit en gemensam nämnare för flera av hennes tidigare arbetsplatser och Anna är övertygad om att de bästa förutsättningarna för läkning och återhämtning finns i det egna hemmet.

På sin fritid umgås Anna med sin familj, helst ute i naturen och nära djur.

Oskar Gunnarsson
CTO

Oskar är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en bred erfarenhet från olika management och intraprenörsroller. I mitten av sin karriär skolade han om sig för att i stället arbeta med teknik – ett brinnande intresse sedan barnsben. Som CIO/CTO på Adlibris hade han förmånen att vara del av en explosionsartad tillväxtsresa – där transformation och byggandet av IT-system stod högt upp på agendan. Innan han började på Medoma drev han i egen regi ett bolag som IT-konsult och ”CTO for hire” – alltid med fokus att hjälpa sina klienter att bli mer kundfokuserade i sina verksamheter.

Oskars verkliga styrka ligger I intersektionen mellan kund, affär och IT, med djup domänförståelse för var och ett av områdena. Efter ett par mindre bra sjukhusupplevelser på det privata planet insåg han vilken potential tech-driven akutsjukvård i hemmet har. Han brinner starkt för ambitionen att skapa de bästa möjliga vårdupplevelserna för patienter med hjälp av sitt kunnande om teknik, affär och logistik. Med ingen mindre vision än att ta sjukvården till helt nya höjder. 

Sofia Rådström
Chief Product Officer

Sofia är i grunden Civilingenjör i Medieteknik från Linköpings Universitet. Hon har 10 års erfarenhet av att leda digital produktutveckling i roller som produktägare, utvecklingschef, UX-chef och produktchef. Sofia drivs av att skapa användarnytta och verksamhetsnytta med agila, datadrivna och användarcentrerade metoder.

Sofias främsta drivkraft är att använda teknik för att skapa bättre förutsättningar för människor och att lösa problem tillsammans - över kompetensgränser. Sedan 2019 har hon arbetat med digitalisering i sjukvården.

Utanför arbetet är Sofia mamma till två barn, och tycker om att vara kreativ. Hon är bland annat författare och illustratör till en serie småbarnsböcker.

Jonathan Lewensohn
Chief Marketing Officer / Growth

Jonathan är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som entreprenör där han har tillbringat större delen av sin karriär med att utveckla och driva företag. Senast som grundare och VD för Digitalstudion.

Jonathans verkliga expertis och passion ligger i att kommersialisera affärsmodeller som bygger på teknikskiften och nya användarbeteenden.

När Jonathan inte är på jobbet tillbringar han sin tid med sin familj i skärgården eller på någon vandringsled med hunden Bailey i spetsen.

Sofia Hansson
(acting) Chief Product

Efter sin examen från Handelshögskolan i Stockholm 2015 började Sofia på Spotify som "Luma" till affärsområdeschef Alex Norström och hjälpte honom och teamet att växa Spotifys prenumerationsverksamhet från mindre än 20 miljoner till nästan 100 miljoner betalande användare på tre år.

Företaget flyttade henne sedan till New York för att lansera Spotify Premium-sub varumärket och leda marknadsföringen globalt. Under sin tid i New York tog hon också initiativ till och ledde ett projekt för att upptäcka nya möjligheter att differentiera Spotify, vilket resulterade i en företagsgemensam investering i Live Audio. År 2020 flyttade hon tillbaka till Sverige för att leda Spotifys insatser för små barn, inklusive lanseringen av Spotify Kids-appen på 14 marknader.

Sofia trivs i snabba miljöer och arbetar tillsammans med en mångfald av kollegor och partners för att uppfylla affärsambitioner genom att lösa kundproblem.

När Sofia inte är på jobbet älskar hon att umgås med sin familj, laga mat och rita.