Hemsjukvård för akut sjuka patienter - ett lyckat test blir permanent

Lyssna på Henrik Bjärtuns tankar om framtiden för virtuella avdelningar.

  • Fler patienter med hög akutsjukdom bör få vård i hemmet.

  • Med hjälp av surfplattor övervakas deras hälsotillstånd kontinuerligt av hospitaö på distans.

  • Efter att ha testat metoden i flera månader blev de virtuella avdelningarna permanenta.

För mer information, lyssna här:

https://sverigesradio.se/artikel/akut-sjuka-ska-vardas-hemma-lyckat-test-blir-permanent