Virtuella avdelningar - inneliggande akutsjukvård i hemmet

Med en växande och åldrande befolkning krävs nya och innovativa vårdformer. Sjukhus kommer alltid behövas men med dagens teknik är det möjligt att flytta hem delar av den vård som idag sker inneliggande på sjukhus till patientens egna hem med många fördelar för den enskilda patienten som därmed sätts i centrum på riktigt. Samtidigt ökar vårdplatskapaciteten dynamiskt för sjukhusen och frigör platser.

23:e maj 2023

Datum:

23 maj 2023

Tid:

09:00